Η εταιρία VERTRANS Μ. ΙΚΕ παρέχει υπηρεσίες εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών για φορτία ελεγχόμενης θερμοκρασίας όπως νωπά φρούτα, γαλακτοκομικά, νωπά κρέατα, κατεψυγμένα τρόφιμα, με κατάλληλα φορτηγά ψυγεία, από και πρός τις χώρες της Ευρώπης. Διαχειριζόμαστε οδικές μεταφορές πλήρους φορτίου με δυνατότητα ασφάλισης παντός κινδύνου.

VERTRANS M. IKE, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 53, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 71307

ΑΦΜ 800922611, ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 145005227000

Τ. & Φ. +30 2810 22 36 23 | Κ. +30 6985 06 87 70
info@vertrans.gr

VERTRANS SMPC provides national and international freight transport services for refrigerated cargo such as fresh fruit, dairy, fresh meats, frozen goods. We use state-of-the-art fridge trucks, from and to European countries.
We handle full load freight transport and can provide full risk insurance.

VERTRANS SMPC, FREIGHT FORWARDERS
53, ZOODOHOU PIGIS STR., HERAKLION, GREECE, GR 71307

VAT No EL 800922611, Company registered in Greece

Τ. & F. +30 2810 22 36 23 | M. +30 6985 06 87 70
info@vertrans.gr

© 2018, Vertrans Μ. ΙΚΕ, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος